ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

/ ΣΚΟΠΟΣ /

Το παρόν νομικό σημείωμα ρυθμίζει τη χρήση και την εκμετάλλευση του ιστοτόπου www.ohlalamint.com, που ανήκει στην Ohlalá Laboratoires (εφεξής Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ), η οποία αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα αποκλειστικά από την BRANDS AROUND ΕΕ (e-mail: info@brandsaround.gr / Tηλ. επικοινωνίας: 2106008707).

Η περιήγηση στον ιστότοπο του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ αποδίδει την ιδιότητα του ΧΡΗΣΤΗ και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων που αναφέρονται στο παρόν νομικό σημείωμα, προειδοποιώντας ότι αυτοί οι όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, περίπτωση στην οποία θα προχωρήσει στη δημοσίευση και επισήμανση όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Επομένως, συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το περιεχόμενό του παρόντος νομικού σημειώματος, εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να κάνετε χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτόν τον ιστότοπο.

Ο χρήστης δεσμεύεται επίσης να κάνει σωστή χρήση του ιστοτόπου σύμφωνα με τους νόμους, την καλή πίστη, την δημόσια τάξη, τις εμπορικές χρήσεις και το παρόν Νομικό Σημείωμα και ευθύνεται έναντι του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ή τρίτων για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκληθούν ως αποτέλεσμα παραβίασης αυτής της υποχρέωσης.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από αυτή που επιτρέπεται, απαγορεύεται ρητά και Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ μπορεί να αρνηθεί ή να αποσύρει την πρόσβαση και τη χρήση ανά πάσα στιγμή.

/ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ /

Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, σε συμμόρφωση με τον (ισπανικό) Νόμο 34/2002 της 11ης Ιουλίου, Υπηρεσίες Κοινωνίας της Πληροφορίας και Ηλεκτρονικού Εμπορίου, σας ενημερώνει ότι:

– Η εταιρική της επωνυμία είναι: Ohlalá Laboratoires, S.L.

– Το ΑΦΜ της είναι: B40555617

– Η έδρα της είναι στη διεύθυνση: C/ CARBONER, 44 – 46980 – PATERNA – VALENCIA

– Καταχώριση Εμπορικού Μητρώου: T 1471, G 500 S 2ª. Βιβλίο εταιρειών: F 53, H 9196, I 1ª.

/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ /

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, θέτουμε στη διάθεσή σας διάφορα μέσα επικοινωνίας, που αναλύουμε παρακάτω:

Όλες οι ειδοποιήσεις και οι επικοινωνίες μεταξύ των χρηστών και του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ θα θεωρούνται αποτελεσματικές, για όλους τους σκοπούς, όταν διενεργούνται με οποιοδήποτε από τα μέσα που αναφέρονται παραπάνω.

/ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ /

Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες του είναι δωρεάν και με ελεύθερη πρόσβαση. Ωστόσο, Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ μπορεί να εξαρτήσει τη χρήση ορισμένων από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπό του από την προηγούμενη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας.

Ο χρήστης εγγυάται την αυθεντικότητα και την επικαιρότητα όλων των δεδομένων που κοινοποιούνται στον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις.

Ο χρήστης συμφωνεί ρητά να κάνει κατάλληλη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ και να μην τα χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, για:

  1. Τη διάδοση εγκληματικής, βίαιης, πορνογραφικής, ρατσιστικής, ξενοφοβικής, προσβλητικής, απολογητικής της τρομοκρατίας συμπεριφοράς ή, γενικά, συμπεριφοράς αντίθετης με το νόμο ή την δημόσια τάξη.

  2. Την εισαγωγή στο δίκτυο ιών υπολογιστών ή την εκτέλεση ενεργειών που ενδέχεται να αλλοιώσουν, να καταστρέψουν, να διακόψουν ή να δημιουργήσουν σφάλματα ή ζημιά σε ηλεκτρονικά έγγραφα, δεδομένα ή φυσικά και λογισμικά συστήματα του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ή τρίτων· καθώς και παρακωλύοντας την πρόσβαση άλλων χρηστών στον ιστότοπο και τις υπηρεσίες του μέσω της μαζικής κατανάλωσης υπολογιστικών πόρων μέσω των οποίων Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ παρέχει τις υπηρεσίες του.

  3. Την προσπάθεια πρόσβασης στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλων χρηστών ή περιορισμένων περιοχών των συστημάτων υπολογιστών του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ή τρίτων και, κατά περίπτωση, για την εξαγωγή πληροφοριών.

  4. Την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και την παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ή τρίτων.

  5. Την πλαστοπροσωπία της ταυτότητας οποιουδήποτε άλλου χρήστη.

  6. Την αναπαραγωγή, αντιγραφή, διανομή, διάθεση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή δημόσιας επικοινωνίας, τον μετασχηματισμό ή την τροποποίηση των περιεχομένων, εκτός εάν έχετε την εξουσιοδότηση του κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων ή επιτρέπεται νομικά.

  7. Την συλλογή δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς και για την αποστολή διαφημίσεων οποιουδήποτε είδους και για επικοινωνίες σχετικές με πωλήσεις ή άλλους εμπορικούς σκοπούς χωρίς προηγούμενη αίτηση ή συναίνεση.

Όλα τα περιεχόμενα του ιστότοπου, όπως είναι το κείμενο, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, οι εικόνες, τα εικονίδια, η τεχνολογία, το λογισμικό, καθώς και το γραφικό σχέδιο και οι πηγαίοι κώδικες, αποτελούν έργο του οποίου η ιδιοκτησία ανήκει στον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, χωρίς να μεταβιβάζεται στον χρήστη οποιοδήποτε από τα δικαιώματα εκμετάλλευσής του πέρα από αυτό που είναι απολύτως απαραίτητο για την ορθή χρήση του Διαδικτύου.

Εν ολίγοις, οι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο μπορούν να δουν τα περιεχόμενα και να δημιουργήσουν, όπου χρειάζεται, εξουσιοδοτημένα ιδιωτικά αντίγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που αναπαράγονται δεν μεταβιβάζονται στην συνέχεια σε τρίτους ούτε εγκαθίστανται σε διακομιστές συνδεδεμένους σε δίκτυα ούτε υπόκεινται σε οποιοδήποτε είδος εκμετάλλευσης.

Επίσης, όλα τα εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες ή λογότυπα κάθε είδους που εμφανίζονται στον ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ και η χρήση ή η πρόσβαση στον ιστότοπο δεν παρέχει στον χρήστη οποιοδήποτε δικαίωμα επ’ αυτών.

Απαγορεύεται η διανομή, τροποποίηση, μεταφορά ή δημόσια κοινοποίηση του περιεχομένου και κάθε άλλη πράξη που δεν έχει ρητά εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης.

Η δημιουργία υπερσυνδέσμου δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την ύπαρξη σχέσεων μεταξύ του ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ και του ιδιοκτήτη του ιστοτόπου στον οποίο δημιουργήθηκε ο υπερσύνδεσμος, ούτε την αποδοχή και έγκριση από τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του.

Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ δεν ευθύνεται για τη χρήση που κάνει κάθε χρήστης στο υλικό που διατίθεται σε αυτόν τον ιστότοπο ούτε για τις ενέργειες που πραγματοποιούνται βάσει αυτού.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου είναι γενικής φύσεως και έχει καθαρά ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς να εγγυάται πλήρως την πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο, ούτε την πληρότητα, την ορθότητα, την εγκυρότητα ή την επικαιρότητά του, ούτε την καταλληλότητα ή τη χρησιμότητά του για συγκεκριμένο σκοπό.

Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ αποκλείει, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οποιαδήποτε ευθύνη για ζημίες οποιασδήποτε φύσεως που προκύπτουν από:

  1. Την αδυναμία πρόσβασης στον ιστότοπο ή την έλλειψη αξιοπιστίας, ακρίβειας, πληρότητας ή/και επικαιρότητας των περιεχομένων, καθώς και την ύπαρξη ελαττωμάτων και ατελειών οποιουδήποτε είδους περιεχομένου που μεταδίδεται, διαδίδεται, αποθηκεύεται, καθίσταται διαθέσιμο και προσβάσιμο μέσω του ιστοτόπου ή των προσφερόμενων υπηρεσιών.

  2. Την παρουσία ιών ή άλλων στοιχείων στα περιεχόμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν αλλοιώσεις σε συστήματα υπολογιστών, ηλεκτρονικά έγγραφα ή δεδομένα του χρήστη.

  3. Την παράλειψη συμμόρφωσης με τους νόμους, την καλή πίστη, τη δημόσια τάξη, τις εμπορικές χρήσεις και το παρόν νομικό σημείωμα ως αποτέλεσμα εσφαλμένης χρήσης του ιστοτόπου. Ειδικότερα, και για παράδειγμα, Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ δεν ευθύνεται για τις ενέργειες τρίτων που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά μυστικά, δικαιώματα τιμής, προσωπικής και οικογενειακής ιδιωτικής ζωής και εικόνας, καθώς και τους κανόνες για τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την παράνομη διαφήμιση.

Επίσης, Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ αποποιείται κάθε ευθύνης για πληροφορίες που βρίσκονται εκτός αυτού του ιστοτόπου και δεν διαχειρίζεται απευθείας ο υπεύθυνος διαχείρισης του ιστοτόπου μας. Η λειτουργία των συνδέσμων που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι αποκλειστικά για την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με την ύπαρξη άλλων πηγών που ενδέχεται να επεκτείνουν το περιεχόμενο που προσφέρεται από αυτόν τον ιστότοπο. Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ δεν εγγυάται ούτε είναι υπεύθυνος για την λειτουργία ή την προσβασιμότητα των συνδέσμων· ούτε προτείνει, προσκαλεί ή συνιστά την επίσκεψη σε αυτούς, επομένως δεν θα είναι υπεύθυνος για το αποτέλεσμα που προκύπτει. Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ δεν ευθύνεται για τη δημιουργία υπερσυνδέσμων από τρίτα μέρη.

/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΕΩΣ /

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης ή τρίτο μέρος θεωρήσει ότι υπάρχουν γεγονότα ή περιστάσεις που αποκαλύπτουν την παράνομη φύση της χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου ή/και την εκτέλεση οποιασδήποτε δραστηριότητας στις ιστοσελίδες που περιλαμβάνονται ή είναι προσβάσιμες μέσω του ιστότοπου, πρέπει να στείλετε ειδοποίηση προς τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ προσδιορίζοντας δεόντως τα στοιχεία της ταυτότητάς σας και προσδιορίζοντας τις εικαζόμενες παραβάσεις.

/ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ /

Οι διοικητικές πληροφορίες που παρέχονται μέσω του ιστότοπου δεν αντικαθιστούν τη νομική δημοσιότητα των νόμων, κανονισμών, σχεδίων, γενικών διατάξεων και πράξεων που πρέπει να δημοσιεύονται επίσημα στις επίσημες εφημερίδες των δημοσίων αρχών, οι οποίες αποτελούν το μόνο όργανο που πιστοποιεί την γνησιότητα και το περιεχόμενό τους. Οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο θα πρέπει να θεωρούνται ως οδηγός χωρίς σκοπό νομικής εγκυρότητας.

/ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ /

Οι παρόντες όροι διέπονται από την ισχύουσα ισπανική νομοθεσία.

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται θα είναι η ισπανική.